Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2017. godinu

Podgorica, 24. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije  na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske srpske stranke za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, osim u dijelu pravdanja dijela troškova isplaćenih iz blagajne.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2017. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao dvije preporuke, nije realizovao jednu preporuku dok se realizacija jedne preporuke nije mogla utvrditi jer nije vršen prenos sredstava sa računa na račun.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2017. godinu