Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za nekretnine za 2017. godinu

Podgorica, 19. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Uprave za nekretnine za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta na Preliminarni izvještaj DRI, Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola Kovačević, senator i član Kolegijuma izrazio je uslovno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj i usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da Uprava za nekretnine nije u svim materijalno značajnim aspektima svoje aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, uskladila sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kreterijumi.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za nekretnine za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za nekretnine za 2017. godinu