Baner

Posjeta ambasadora Rumunije u Crnoj Gori

Podgorica, 28. jun 2018. godine – Ambasador Rumunije Ferdinand Nagy boravio je u posjeti Državnoj revizorskoj instituciji. Ovom prilikom, ambasador se susreo sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem.

Predsjednik Senata je istakao zadovoljstvo povodom posjete rumunskog ambasadora i upoznao ga sa aktivnostima Institucije u prethodnom periodu, kao i o budućim pravcima razvoja Institucije. Ambasador Nagy je naglasio da je Rumunija spremna da dalje jača saradnju sa Crnom Gorom u okviru procesa pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

 

Na sastanku se razgovaralo o različitim oblicima saradnje između Vrhovne revizorske institucije Rumunija i Crne Gore u dijelu razmjena iskustva i primjera dobre prakse na polju revizije javnog sektora.