Baner

Državna revizorska institucija učestvovala na Konferenciji u Bratislavi

Bratislava, 28. jun 2018. godine – Delegacija Državne revizorske institucije koju je predvodio član Senata Radule Žurić učestvovala je 20-22. juna na konferenciji „Podstaknuti i osposobiti vrhovne revizorske institucije da sprovode kolegijalni pregled“, održanom u Bratislavi. Organizator konferencije bila je Vrhovna revizorska institucija Slovačke, koja predsjedava Podkomitetom za kolegijalni pregled od 2012. godine. 

Konferenciju je otvorio predsjednik Vrhovne revizorske institucije Slovačke, g. Karol Mitrik. Konferenciji je prisustvovalo oko 90 predstavnika vrhovnih revizorskih institucija iz različitih regionalnih INTOSAI organizacija, kao što je EUROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, PASAI, AFROSAI. Tokom konferencije, prezentovana su iskustva vrhovnih revizorskih institucija učesnica na planu primjene različitih INTOSAI alata za sprovođenje kolegijalnog pregleda.

 

INTOSAI organizacija prepoznaje značaj kolegijalnog pregleda i ističe prave vrijednosti i koristi vrhovne revizorske institucije za društvo. Kolegijalni pregled predstavlja eksternu i nezavisnu ocjenu rada vrhovne revizorske institucije, koja se sprovodi od strane tima stručnjaka jedne ili više vrhovnih revizorskih institucija. INTOSAI Smjernice za kolegijalni pregled (ISSAI 5600) su usvojene na XX INTOSAI Kongresu održanom 2010.godine u Johanesburgu. INTOSAI organizaciju čine četiri glavna komiteta koja su zadužena za realizaciju četiri stratešta cilja INTOSAI-a i to za: profesionalne standarde, izgradnju kapaciteta, razmjenu znanja i model međunarodne organizacije. Podkomitet za kolegijalni pregled je uspostavljen pod okriljem INTOSAI Komiteta za izgradnju kapaciteta.