Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2017. godinu

Podgorica, 27. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije  na Preliminarni izvještaj DRI nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Demokratske narodne partije za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( član 2 stav 2 i član 17 stav 1), Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (član 26), Zakona o radu i Pravilnika o naknadi dnevnica, troškova za angažovanje u obavljanju aktivnosti i upotrebi sopstvenog automobile za potrebe DNP-a.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2017. godinu, Izjašnjenje subjekta revizije na Preliminarni izvještaj i Odgovor na Izjašnjenje objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2017. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2017. godinu

Odgovor na izjašnjenje Dermokratske narodne partije