Baner

Objavljen Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2017. godinu

Podgorica, 04. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2017. godinu.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2017. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Revizijom pravilnosti poslovanja Direkcije utvrđene su neusklađenosti poslovanja iste sa Zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i Odlukom o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, a u skladu sa članom 44 Zakona o Državnoj revizorskoj insituciji i članom 45 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (Senator– Rukovodilac Kolegijuma) i g. Radule Žurić (Senator – član Kolegijuma) iskazao je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Direkcije za zaštitu tajnih podataka sa propisima.

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Direkcije za zaštitu tajnih podataka