Baner

Moderatori Državne revizorske institucije vodili IntoSAINT radionicu samoprocjene integriteta Računske komore Ukrajine

Kijev, 18. maj 2018 – Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore su, u periodu od 14. do 18. maja t.g. kao moderatori vodili samoprocjenu integriteta Računske komore Ukrajine primjenjivajući INTOSAI metodologiju za samoprocjenu integriteta za vrhovne revizorske institucije (IntoSAINT).

Pored dva moderatora iz Crne Gore, Marije Žugić, rukovodioca odeljenja za međunarodne odnose i Stane Bešović, načelnice u Sektoru I, radionicu je vodio i moderator iz Revizorskog suda Holandije Laurens Niëns.


Moderatori su predstavili zaposlenima Into-SAINT alat za samoprocjenu integriteta, sproveli samoprocjenu na osnovu rezultata upitnika i u komunikaciji sa zaposlenima i sačinili izvještaj o samoprocjeni integriteta koji je predstavljen rukovodstvu. Izvještaj o samoprocjeni integriteta sadrži rezultate sa održane radionice za zaposlenima i preporuke, koje će poslužiti za dalje unapređenje sistema kontrole integriteta.IntoSAINT predstavlja alat za samoprocjenu integriteta koji je izradio i implementirao Revizorski sud Holandije. Ovaj alat služi za analizu rizika i otpornosti VRI na mogućnost nastanka kršenja principa integriteta i podizanje svijesti o integritetu unutar VRI. IntoSAINT obuhvata okvir kontrole integriteta i pokriva primjenu relevatnih međunarodnih standarda VRI u vezi sa integritetom i etičkim načelima.