Baner

Predsjednik Senata na Konferenciji „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u unapređenju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru“

Sofija, 15. maj 2018. godine – Na poziv predsjednika Nacionalne kancelarije za reviziju Bugarske, Predsjednik Senata Državna revizorske institucije, dr Milan Dabović uzeo je učešće na konferenciji na visokom nivou „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u unapređenju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru“, koja se organizuje pod bugarskim predsjedavanjem Savjetom Evropske unije.

Konferenciju je zvanično otvorio predsjednik Nacionalne kancelarije za reviziju Bugarske, g. Tzvetan Tzvetkov, dok je glavni govor održao predsjednik Evropskog revizorskog suda, g. Klaus – Heiner Lehne.


Tokom konferencije, učesnici su diskutovali o sljedećim temama: institucionalna nezavisnost (ključni faktor za efektivnost VRI); na putu ka revizijama orjentisanim ka vrijednostima; administrativni kapaciteti modernizacije VRI – primjer dobrog upravljanja u javnom sektoru i komunikacija sa zainteresovanim stranama i povećanje povjerenja građana.

Panel diskusija obuhvatila je primjere dobre prakse i dostignuća VRI zemalja članica EU, kao i izazove sa kojima se suočavaju VRI zemalja kandidata za članstvo u EU.


Na konferenciji su učestvovali predstavnici VRI Češke, Finske, Poljske, Slovenije, Irske, Holandije, Austrije, Srbije, Albanije, Turske, Kosova, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je održao prezentaciju na temu „Partnerstvo sa Skupštinom – izazovi“ u okviru IV panela posvećenom komunikaciji sa zainteresovanim stranama i povećanju povjerenja građana.