Baner

Sastanak oficira za vezu Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda

Valeta, 9. maj 2018. godine – Nacionalna kancelarija za reviziju Malte je bila domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog računskog suda, koji je održan 09.maja t.g. u Malti.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, Mihaela Popović, sekretar Institucije, Marija Žugić, rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose i Draško Novaković Samostalni savjetnik u Odeljenju za međunarodne odnose. Pored predstavnika članica mreže, Evropskog računskog suda i Zajedničke radne grupe za revizorske aktivnosti, prisustvovali su predstavnici SIGMA-e, Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske i Vrhovne revizorske institucije Rumunije.

Sastanak je održan u okviru redovnog sastanka oficira za vezu zemalja članica EU na kojem su predstavnici DRI Crne Gore prisustvovali kao posmatrači.

Na sastanku se razgovaralo o budućim aktivnostima Mreže za 2018. godinu koje se odnose na rad sa parlamentom radi unaprjeđenja uticaja revizija, razvoj indikatora performansi i IT podrška u reviziji.