Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke“

Podgorica, 24. april 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke”.

Cilj predmetne revizije je bio da se utvrdi da li se planiranje projekata vrši u skladu sa utvrđenim postupkom i definisanom dinamikom, kao i da se utvrde okolnosti i uzroci zbog kojih dolazi do kašnjenja u realizaciji projekata izgradnje i adaptacije objekata obrazovanja i nauke.

Revizijom su bili obuhvaćeni projekti izgradnje i adaptacije objekata obrazovanja i nauke, koji su realizovani ili su bili u postupku realizacije u periodu 2014-2016. godine, na bazi uzorka. Ukupna vrijednost projekata obuhvaćenih uzorkom je 55.028.719,73 € što čini 60% ukupne vrijednosti  projekata (91.981.431,30€) u periodu 2014-2016. godine.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (senator – Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma), je utvrdio da upravljanje projektima izgradnje i adaptacije objekata obrazovanja i nauke, koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta Direkcije javnih radova, ne obezbjeđuje efikasnu realizaciju projekata. Revizijom su konstatovani problemi u postupku planiranja (izrade kapitalnog budžeta), kašnjenje u obezbjeđivanju urbanističko tehničkih uslova, dugo trajanje postupaka javnih nabavki, nedostatak metodologije za procjenu vrijednosti projekta, kao i nepostojanje dugoročnog pristupa u realizaciji kapitalnih projekata, te nedostaci u postojećem modelu upravljanja kapitalnim projektima koji primjenjuje Direkcija javnih radova. Navedno za posljedicu ima, s jedne strane kašnjenje u realizaciji projekata, a sa druge strane da se u planiranom obimu ne koriste sredstva kapitalnog budžeta.

Revizijom je identifikovan rizik da, s obzirom da Direkcija javnih radova sprovodi kapitalni budžet i u drugim oblastima na bazi jedinstvenog pristupa, da i u tim oblastima realizacije kapitalnog budžeta, postoji neefikasno upravljanje projektima.

U cilju poboljšanja sistema realizacije višegodišnjih kapitalnih ulaganja, smanjenja kašnjenja u njihovoj realizaciji na najmanju mjeru i unapređenja sistema upravljanja kapitalnim projektima DRI je dala preporuke Direkciji javnih radova, Ministarstvu finansija, Ministarstvu prosvjete i Državnoj komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državnoj revizorskoj instituciji.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke”