Baner

Održana IntoSAINT samoprocjena integriteta Državne revizorske institucije

Podgorica, 23. april 2018 – Državna revizorska institucija je, u periodu od 16. do 20. aprila t.g. organizovala samoprocjenu integriteta DRI primjenjivajući INTOSAI metodologiju za samoprocjenu integriteta za vrhovne revizorske institucije (IntoSAINT).

Radionicu su vodili moderatori iz Holandskog računskog suda Marion Janson, iz Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, Mia Buljubašić i iz Državne revizorske institucije Gruzije, Mariam Kakhidze. Moderatori su predstavili zaposlenima Into-SAINT alat za samoprocjenu integriteta, sproveli samoprocjenu na osnovu rezultata upitnika i u komunikaciji sa zaposlenima i sačinili izvještaj o samoprocjeni integriteta koji je predstavljen rukovodstvu. Izvještaj o samoprocjeni integriteta sadrži rezultate sa održane radionice za zaposlenima i preporuke, koje će poslužiti za dalje unapređenje sistema kontrole integriteta.


IntoSAINT predstavlja alat za samoprocjenu integriteta koji je izradio i implementirao Revizorski sud Holandije. Ovaj alat služi za analizu rizika i otpornosti VRI na mogućnost nastanka kršenja principa integriteta i podizanje svijesti o integritetu unutar VRI. IntoSAINT obuhvata okvir kontrole integriteta i pokriva primjenu relevatnih međunarodnih standarda VRI u vezi sa integritetom i etičkim načelima.