Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Projekta NVO Nova centar za feminističku kulturu

Podgorica, 17. april 2018. godine  - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti Projekta „Kad su žene bile drugarice – istraživanje i priprema izložbe o političkoj istoriji žena Crne Gore u 20. vijeku“, koji je finansiran iz budžetskih sredstava, a realizovan od strane NVO NOVA Centar za feminističku kulturu.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma – predsjednik Senata i Zoran Jelić, član Kolegijuma i član Senata izražava uslovno mišljenje.

Konačan Izvještaj o reviziji Projekta „Kad su žene bile drugarice – istraživanje i priprema izložbe o političkoj istoriji žena Crne Gore u 20. vijeku“ – NVO Nova Centar za feminističku kulturu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Projekta NVO Nova Centar za feminističku kulturu