Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja NVO Udruženje građana „ Izbor“ Herceg Novi za 2016. godinu

Podgorica, 26. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO Udruženje građana „ Izbor“ Herceg Novi za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata Nikola N Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj NVO Udruženja građana „Izbor“ Herceg Novi za 2016. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim izražene rezerve na  navedeno u Izvještaju  pod tačkom 10.2.1 – Prihodi i tačkom 10.2.2.11 –Rashodi iz ranijeg perioda Izvještaja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o obligacionim odnosima, Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom  Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja NVO Udruženja građana “Izbor” Herceg Novi  za 2016. godinu je izvršena kontrola realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO Udruženja građana “Izbor” Herceg Novi za 2015. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO Udruženja građana “Izbor” Herceg Novi za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije, od preporuka datih u Izvještaju o reviziji za prethodnu godinu, realizovao četiri preporuke, a nije realizovao tri preporuke.

DRI je 25. decembra 2017. godine dostavila Preliminarni izvještaj subjektu revizije da se izjasni na isti u roku od 7 (sedam) dana. Subjekt revizije nije se izjasnio ni do sačinjavanja konačnog izvještaja iako je isti u više navrata upozoravan na dati rok. 

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja NVO Udruženja građana “Izbor” Herceg Novi  za 2016. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO Udruženje građana "Izbor" Herceg Novi  za 2016. godinu