Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO „Perspektiva - Ana e Malit“ za 2016. godinu

Podgorica, 18. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO „Perspektiva – Ana e Malit“ za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO „Perspektiva - Ana e Malit“  za 2016. godinu  utvrđeno je da  postoje materijalno značajne greške u odnosu na utvrđenu materijalnost, ali iste nijesu prožimajuće za finansijske izvještaje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o računovodstvu, Zakona o obligacionim odnosima i Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO „Perspektiva - Ana e Malit“ za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja "NVO Perspektiva - Ana e Malit" za 2016. godinu