Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2016.godinu

Podgorica, 19. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije  za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik  Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije   u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, osim navedenog pod tačkom 10.1.4-blagajničko poslovanje  tačkom 10.2.2 -Rashodi ( troškovi materijala,troškovi goriva ,troškovi bruto zarada).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske Partije za 2016. godinu izvršena je provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju revizije za prethodnu godinu i utvrđeno je da Partija nije realizovala 5 preporuka, dok je jedna preporuka realizovana. Realizacija preporuke koja se odnosi na ugovore o zakupu se nije mogla provjeriti, jer nijesu zaključivani ugovori o zakupu u 2016. godini.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2016. godinu