Baner

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali na IntoSAINT obuci za moderatore za samoprocjenu integriteta

Hag, 6. decembar 2017. godine – U organizaciji Revizorskog suda Holandije, delegacija Državne revizorske institucije u sastavu, Zoran Jelić član Senata, Radule Žurić član Senata, Stana Bešović načelnik u sektoru I i Marija Žugić rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose, učestvovala je na IntoSAINT obuci za moderatore za samoprocjenu integriteta, koja je održana u Hagu, u periodu 4-8. decembra t.g.

Na obuci je učestvovalo deset predstavnika iz vrhovnih revizorskih institucija Crne Gore, Ukrajine i Gruzije. Tokom radionice, učesnici su stekli znanja o praktičnoj primjeni IntoSAINT alata, koji su dužni sprovesti u svojim VRI tokom prve polovine 2018. godine. Pored navedenog, učesnici su obučeni za moderatore za vođenje radionica, na kojoj će učestvovati zaposleni različitih profila i koju će voditi u jednoj od zemalja učesnica ove radionice tokom 2018. godine.

Na kraju obuke, predstavnicima Državne revizorske institucije Crne Gore su uručeni sertifikati o uspješno završenoj IntoSAINT obuci za moderatore za samoprocjenu integriteta.

IntoSAINT predstavlja alat za samoprocjenu upravljanja integritetom koji je izradio i implementirao Revizorski sud Holandije. Ovaj alat služi za analizu rizika i otpornosti VRI na mogućnost nastanka kršenja principa integriteta i podizanje svijesti o integritetu unutar VRI. IntoSAINT obuhvata okvir kontrole integriteta i pokriva primjenu relevatnih međunarodnih standarda VRI u vezi sa integritetom i etičkim načelima.

Od 2011. godine, obučeno je više od 243 moderatora u 68 zemalja širom svijeta.