Baner

Delegacija DRI Crne Gore na 40. godišnjici Limske deklaracije

Lima, 5. decembar 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije, u sastavu Nikola N. Kovačević član Senata, dr Branislav Radulović član Senata i Mihaela Popović sekretar Institucije prisustvovala je svečanom obilježavanju četrdesete godišnjice Limske deklaracije, kao i Međunarodnoj konferenciji o prevenciji i borbi protiv korupcije, u periodu od 5-7. decembra t.g. u Limi, Peru.

Domaćin ove svečanosti bio je g. Nelson Shack, generalni revizor VRI Republike Perua.

 

Limska deklaracija o smjernicama za pravila revizije je usvojena u oktobru, 1977. godine na IX INCOSAI Kongresu u Limi. Ona predstavlja Magna Cartu revizije javnog sektora, koja ističe značaj nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija. Vladavina prava i demokratija su stubovi na kojima je zasnovana Limska deklaracija.

 

G.Hubert Weber, koji se smatra ocem Limske deklaracije, takođe je prisustvovao ovom događaju kao specijalni gost i ovom prilikom, govorio je o nastanku Limske deklaracije.

U okviru ove svečanosti, predstavnicima VRI su prezentovani rezultati kolegijalnog pregleda nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija koji je sprovela VRI Austrije i takođe se razgovaralo o vezi između Limske deklaracije i strateških ciljeva INTOSAI organizacije.

 

Na ovom događaju su prisustvovali predstavnici VRI iz 45 zemalja članica INTOSAI organizacije, uključujući 18 članica EUROSAI organizacije.