Baner

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović na radionici „Revizorska odgovornost“

Vašington, 28. novembar 2017. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je, na poziv organizacije „Međunarodno budžetsko partnertstvo“, učestvovao na radionici „Revizorska odgovornost“, održanoj u Vašingtonu 27-28. novembra t.g.

Sastanak je okupio visoke predstavnike vrhovnih revizorskih institucija, kao i predstavnike civilnog društva iz Argentine, Gruzije, Gane, Meksika, Nepala, Sijera Leonea, Južne Afrike i Tanzanije. Pored predstavnika Državne revizorske institucije Crne Gore, na radionici je učestvovao predstavnik NVO „Instituta alternativa“, g. Marko Sošić.

Na radionici se razgovaralo o mjerama za unapređenje praćenja i realizacije revizorskih preporuka od strane izvršne vlasti. Nedostatak praćenja i realizacije revizorskih preporuka je široko prepoznatljiv problem. S tim u vezi, Međunarodno budžetsko partnerstvo je sprovelo niz studija i predložilo niz mjera u cilju jačanja sistema praćenja. Mjere se odnose na razvijanje sistema praćenja i baze podataka, implementaciju komunikacionih strategija i razvoj saradnje sa civilnim sektorom u cilju poboljšanja praćenja i realizacije revizorskih preporuka od strane izvršne vlasti. Kao pozitivan primjer, istaknuta je kvalitetna saradnja između Državne revizorske institucije Crne Gore i NVO „Instituta alternativa“.

Međunarodno budžetsko partnerstvo je predložilo pilot inicijativu, koja bi se realizovala u saradnji sa vrhovnim revizorskim institucijama učesnicima radionice i predstavnicima civilnog sektora. S tim u vezi, inicijativa bi se sprovodila kroz testiranje hipoteze, koja bi sadržala konkretne aktivnosti VRI na planu realizacije određenog broja preporuka, koje u prethodnih tri godine nijesu realizovane. Na taj način, pokazao bi se značaj saradnje vrhovnih revizorskih institucija i civilnog sektora. Na osnovu testirane hipoteze i informacija, Međunarodno budžetsko partnerstvo bi izradilo izvještaj, koji bi pružio značajne lekcije vrhovnim revizorskim institucijama o tome kako revizije mogu postati korisni alati za povećanje odgovornosti vlade.