Baner

Održana Radionica „Razvoj pasoš indikatora za Program reforme upravljanja javnim finansijama“

Podgorica, 30. novembar 2017.godine – Ministarstvo finansija, u saradnji sa SIGMA-om,  organizovalo je Radionicu na temu „Razvoj pasoš indikatora za Program reforme upravljanja javnim finansijama“ u cilju uspostavljanja sistema za monitoring i evaluaciju tokom primjene Programa.

Na radionici je prezentovana uloga indikatora učinka od strane eksperta SIGMA-e, kao i iskustva Republike Srbije u razvoju pasoš indikatora. Utvrđen je i plan aktivnosti na pripremi Izvještaja o napretku u implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama koji će biti dostavljen Vladi i Evropskoj komisiji.

Ispred Državne revizorske institucije radionici su prisustvovali član Senata, Zoran Jelić i sekretarka Institucije, Mihaela Popović.