Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2016. godinu

Podgorica, 24. novembar 2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Liberalne partije Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja Liberalne partije za 2016. godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Liberalne partije za 2016. godinu nije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, jer u istom nisu iskazani prihodi Opštinskog odbora Budva u iznosu od 29.198,46€ i rashodi u iznosu od 7.098,17 €, već je višak prihoda nad rashodima iskazan u Bilansu stanja na kontu 3405 (kapital) što predstavlja pogrešno kjiženje navedenih transakcija . U finansijskom izvještaju nije iskazan ni prihodi od Opštine Kotor u iznosu od 7.122,23 € koji je shodno ugovorima o cesiji direktrno preusmjeren za isplatu naknada fizičkom licu. Takođe su u finansijskom izvještaju iskazani troškovi u iznosu od 15.350,77 € koji su neadekvatno ili nepotpuno dokumentovani.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o računovodstvu, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna i druga pravna lica.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu su utvrđene određene nepravilnosti i nedostaci i date preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije  realizovao 4 i nije realizovao 2 preporuke.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2016. godinu