Baner

Održana rasprava Skupštine Crne Gore povodom Izvještaja o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016.godinu i Godišnjeg izvještaja DRI

Podgorica, 23. novembar 2017. godine - Skupština Crne Gore je na šestoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja razmotrila Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu sa Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine.

Šestoj sjednici drugog redovnog Skupštine Crne Gore prisustvovali su predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević.

 

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović upoznao je poslanike Skupštine Crne Gore s rezultatima rada DRI u izvještajnom periodu, brojem izvršenih revizija, datim preporukama i mišljenjima, kao i ostalim sprovedenim aktivnostima.

Državna revizorska institucija je, u izvještajnom periodu oktobar 2016 – oktobar 2017. godine izvršila i objavila 42 izvještaja o reviziji i to: izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu; 14 pojedinačnih izvještaja o finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti; 4 izvještaja o reviziji uspjeha; 1 izvještaj o reviziji informacionog sistema; 13 izvještaja o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2016. godinu; i 9 izvještaja o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2015. godinu. U skladu sa članom 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izradila izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2016. godini.

Pored navedenog, Godišnjim izvještajem takođe je obuhvaćena realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2015. godinu.

Kao i prethodnih godina, Državna revizorska institucija je, i u ovoj godini, ostvarila kvalitetnu saradnju sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, nevladinim sektorom i medijima. Državna revizorska institucija je nastavila s realizacijom aktivnosti na planu ispunjenja završnih mjerila definisanim pregovaračkim poglavljem 32 „Finansijski nadzor“, koja imaju za cilj usvajanje i primjenu važećih međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija  i najbolje prakse Evropske unije u oblasti eksterne revizije. Kao članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija i Međunarodne organizacije koja okuplja vrhovne revizorske institucije Evrope, Državna revizorska institucija je nastavila s intezivnom saradnjom na međunarodnom i regionalnom nivou.