Baner

Član Senata, Zoran Jelić na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

Podgorica, 21. novembar 2017. godine – Član Senata Zoran Jelić je prisustvovao ovogodišnjem sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, koji je održan u Podgorici.

U ime Evropske komisije, sastankom je predsjedavao šef Jedinice u Generalnom direktoratu za ekonomska i finansijska pitanja Uve Stam.

Član Senata Zoran Jelić je upoznao predstavnike Evropske komisije sa ostvarenim napretkom Državne revizorske institucije za period novembar 2016 – novembar 2017.godine i prioritetima za njen dalji budući razvoj.

 

Tokom izlaganja, član Senata je prezentovao rezultate rada Državne revizorske institucije vezano za ocjenu primjene fiskalnih kriterijuma i izvršenje Godišnjeg plana revizija za 2017. godinu i implementaciju Strateškog plana razvoja DRI.

Evropska komisija je pozitivno ocijenila napredak eksterne revizije i istakla da je neophodno dalje razvijati reviziju uspjeha u cilju povećanja broja revizija. Kada je riječ o zakonskoj obavezi vršenja revizije godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata, Evropska komisija je pozdravila inicijativu Državne revizorske institucije za izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Generalnog direktorata za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Evropske centralne banke, predstavnici ambasada država članica EU. U ime Crne Gore, na sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva ekonomije, Ministarstva evropskih poslova, Monstat-a.