Baner

Predsjednik Senata Državne revizorske institucije i Direktor Agencije za sprječavanje korupcije potpisali Sporazum o saradnji

Podgorica, 15. novembar 2017. godine - Predsjednik Senata Državne revizorske institucije dr Milan Dabović i Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić potpisali su Sporazum o saradnji, sa ciljem da se kroz zajedničke aktivnosti pruži doprinos unaprjeđenju odgovornosti političkih subjekata, te jačanju integriteta i dobrog upravljanja javnim sredstvima.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja definiše i razgraničava nadležnosti nadzora nad sprovođenjem ovog Zakona koji vrši Agencija, odnosno revizije godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura, koju vrši Državna revizorska institucija.

 

Kako bi pružile doprinos ostvarenju navedenih individualnih ciljeva i nadležnosti, strane potpisnice Sporazuma su prepoznale potrebu i prostor za uspostavljanje i unapređenje saradnje, međusobnu razmjenu iskustava, podataka i dobre prakse, kao i promovisanje rezultata saradnje kroz zajedničke aktivnosti.

U ime Državne revizorske institucije, potpisivanju Sporazuma su prisustvovali i članovi Senata, Nikola N. Kovačević, Radule Žurić i Zoran Jelić, kao i sekretar Institucije, Mihaela Popović.

 

Potpisnice Sporazuma će razvijati međusobnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, a naročito u dijelu obezbjeđenja zakonitog, efektivnog, ekonomičnog, efikasnog i transparentnog upravljanja i raspolaganja javnim sredstvima i državnom imovinom, efikasne i djelotvorne kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, jačanja principa dobrog upravljanja i ukupnog integriteta institucija i odgovornih lica u njima, kroz ispunjavanje propisanih zakonskih obaveza i poštovanja postavljenih revizorskih i antikorupcijskih pravila i standarda, organizovanja aktivnosti koje za cilj imaju podizanje nivoa javne svijesti o jačanju odgovornosti u raspolaganju javnim sredstvima, štetnosti korupcije i promovisanju principa dobrog upravljanja, kao i u drugim oblastima od zajedničkog interesa o kojima se potpisnice Sporazuma dogovore.

Sporazumom Agencije i Državne revizorske institucije su definisani način saradnje, kao i dužnost potpisnica Sporazuma da kroz zajedničke konsultacije nastoje da identifikuju prioritete saradnje, kao i konkretne aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje tih prioriteta i ciljeva saradnje.