Baner

Radna posjeta Državne revizorske institucije Republike Makedonije

Podgorica, 03. novembar 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Republike Makedonije, koju su činili  Tanja Janevska pomoćnik glavnog revizora, m-r Cveta Ristovska pomoćnik glavnog revizora, Branko Smilevski rukovodilac revizije,  Saso Jakovcevski pomoćnik rukovodioca revizije i Kaliopi Petkoska samostalni revizor, boravila je dvodnevnoj radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore u periodu 01-02. novembra 2017. godine.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je u svom uvodnom obraćanju podsjetio sve prisutne da je ova posjeta realizovana u cilju razmjene iskustava i dobre prakse u primjeni informacionog sistema u postupku sprovođenja revizije, koji je Državna revizorska institucija Republike Makedonije razvila kroz implementaciju projekta sa VRI Norveške.

 

Član Senata, Zoran Jelić je istakao značaj upotrebe informacionog sistema u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore kao korisnog alata za upravljanje procesom revizije. On je naveo da Državna revizorska institucija Crne Gore ima namjeru da uspostavi ovakav informacioni sistem koji će biti prilagođen potrebama revizora, kao i praksi revizorskog rada.

 

Predstavnici Državne revizorske institucije Republike Makedonije su predstavili funkcionalnost i upotrebu informacionog sistema u postupku sprovođenja finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije uspjeha.

 

Drugi dan radne posjete je bio posvećen diskusiji na visokom niviou o pitanjima iz oblasti primjene sistema za upravljanje procesom revizije.