Baner

Učešće delegacije Državne revizorske institucije Crne Gore na Međunarodnoj naučnoj konferenciji

Baku, 22. septembar 2017. godine - Na poziv predsjednika Komore revizora Republike Azerbejdžana, dr V. Novruzova, članovi Senata Državne revizorske institucije, dr Branislav Radulović i Zoran Jelić i sekretar Institucije, Mihaela Popović učestvuju na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Baku, Republika Azerbejdžan.

Centralna tema konferencije je: „Strateški putokaz ekonomije u Azerbejdžanu: problemi izvještavanja i transparentnosti“.

Glavni ciljevi konferencije su jačanje transparentnosti kao značajnog faktora ekonomskog razvoja, razvoj izvještavanja na visokom nivou kao i upoznavanje sa najboljom praksom u finansijskom izvještavanju na polju obrazovanja i saradnje.