Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2016. godinu

Podgorica, 22. septembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokrata Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti. 

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, osim navedeno pod tačkom 10. - Finansijski plan i program rada partije i tačkom 12.2.2. Rashodi – Troškovi goriva i energije.

Nadležni Kolegijum preporučuje subjektu revizije da realnije planira prihode i rashode; definiše aktivnosti Programom rada koje planira realizovati u godini za koju donosi Program; pravda sve troškove adekvatnom dokumentacijom; definiše poslove prijema, evidentiranja, otpremanja, arhiviranja i čuvanja izlaznih i ulaznih akata internom procedurom.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2016. godinu