Baner

Bilateralna posjeta Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije

Skoplje, 13. septembar 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i članom Senata, Zoranom Jelićem, boravila je u bilateralnoj posjeti Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije.

Cilj ove posjete je bila razmjena iskustava u oblasti revizije završnog računa Budžeta Republike Makedonije i Crne Gore i primjene informacionog sistema za upravljanje revizijom. Tokom sastanka, učesnici su takođe razgovarali o narednom sastanku Mreže predsjednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU, koji će se održati od 11-13. oktobra t.g. u Luksemburgu. 

Delegaciju DRI Crne Gore primio je generalni revizor DRI Republike Makedonije, Tanja Tanevska. Pored generalnog revizora DRI Republike Makedonije, sastanku su prisustvovali: Naser Ademi, zamjenik generalnog revizora; Aleksandar Popovski, generalni sekretar; Cveta Ristovska, pomoćnik generalnog revizora; Sašo Jakovcevski, pomoćnik šefa za reviziju i Kaliopi Petkovska, glavni revizor za međunarodne odnose.