Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Planiranje javnih nabavki medicinske opreme“

Podgorica, 06. septembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha, u okviru koje se predmet revizije odnosio na aktivnosti vezane za planiranje javnih nabavki medicinske opreme u zdravstvenom sistemu.

Revizija je obavljena kroz projekat paralelne revizije uspjeha (PPA II) koji se realizuje u okviru Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU. Pored DRI Crne Gore, u realizaciji ovog projekta učestvovalo je šest VRI iz regiona uz ekspertsku podršku Evropskog računskog suda i Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, na temu iz oblasti javnih nabavki.

Revizijom su obuhvaćeni sljedeći subjekti revizije: Ministarstvo zdravlja; Fond za zdravstveno osiguranje; Kliničko - bolnički centar Crne Gore; Agencija za ljekove i medicinska sredstva - CALIMS i Javne zdravstvene ustanove obuhvaćene uzorkom (Dom zdravlja Podgorica; Dom zdravlja Nikšić; Dom zdravlja Bar; Dom zdravlja Bijelo Polje; Opšta bolnica Nikšić; Opšta bolnica Bar i Opšta bolnica Bijelo Polje). Javne zdravstvene ustanove koje su obuhvaćene  uzorkom obuhvataju 56,74% ukupnog broja osiguranika u Crnoj Gori.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), je utvrdio postojanje problema i slabosti, koje ograničavaju uspješnost planiranja javnih nabavki medicinske opreme. Nedostatak strategije i neadekvatno operativno planiranje otežavaju nabavku medicinske opreme u skladu sa potrebama zdravstvenog sistema. Pored ostalih ograničavajućih faktora, slabosti u sistemu planiranja nabavki medicinske opreme dovode da institucije zdravstva su ograničene u svom kapacitetu da blagovremeno i na kvalitetan način zadovolje potrebe pacijenata, koji su često primorani ići na liječenje van javnog sistema zdravstva, što uzrokuje dodatne troškove koji bi se u onim segmentima gdje je moguće i opravdano razvijati kapacitete mogli izbjeći.

Shodno navedenom, Državna revizorska institucije je utvrdila da se u sistemu zdravstva Crne Gore planiranje javnih nabavki medicinske opreme ne sprovodi na dovoljno uspješan način. U cilju veće uspješnosti planiranja i veće transparentnosti u postupcima nabavke medicinske opreme, a u cilju povećanje uspješnosti cijelog sistema javnih nabavki medicinske opreme, Državna revizorska institucija je izdala preporuke subjektima revizije, koje su sadržane u konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Planiranje javnih nabavki medicinske opreme“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji uspjeha " Planiranje javnih nabavki medicinske opreme"