Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2016. godinu

Podgorica, 03. avgust 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na uskađenost poslovanja subjekta revizije sa propisima.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, Zakona o radu i Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine pravnih lica.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2016. godinu je izvršena provjera realizacije preporuka datih kroz reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DNP-a za 2015.godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao jednu preporuku, nije realizovao tri preporuke, dok je jedna preporuka djelimično realizovana iz Izvještaja DRI za 2015.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije Crne Gore za 2016. godinu