Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Hrvatske Građanske Inicijative za 2016.godinu

Podgorica, 01. avgust 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata Zoran Jelić, član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje za finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na uskađenost poslovanja subjekta revizije sa propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Hrvatske građanske inicijative za 2016. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na navedeno u Izvještaju pod tačkom 10.1.3. Blagajničko poslovanje i tačkom 10.1.4. Obaveze.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o obligacionim odnosima, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru i Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2016. godinu je izvršena provjera realizacije preporuka datih kroz reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja HGI za 2015.godinu. Revizijom je utvrđeno da subjekt revizije nije realizovao četiri preporuke date u Izvještaju DRI za 2015, dok je realizovao preporuku u 2017. godini, koja se odnosi na donošenje interne procedure za obezbjeđivanje adekvatne validnosti izlaznih i ulaznih akata.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Hrvatske Građanske Inicijative za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijkog izvještaja Hrvatske Građanske Inicijative za 2016. godinu