Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji pravilnosti materijalno finansijskog poslovanja diplomatskih predstavništava Crne Gore u Republici Srbiji, Ruskoj Federaciji i Kraljevini Belgiji za 2016. godinu

Podgorica, 31. jul 2017. godine - Državna revizorska institucija izvršila je reviziju pravilnosti materijalno finansijskog poslovanja diplomatskih predstavništava Crne Gore u Republici Srbiji, Ruskoj Federaciji i Kraljevini Belgiji za 2016. godinu kao i reviziju aktivnosti Ministarstva koje se odnose na poslovanje navedenih DKP-a.

Predmetnom revizijom  je revidirano materijalno finansijsko poslovanje šest diplomatsko konzularnih predstavništava i to Ambasade Crne Gore u Ruskoj Federaciji, Ambasade Crne Gore u Republici Srbiji, Generalnog konzulata u Republici Srbiji, Ambasade Crne Gore u Kraljevini Belgiji, Stalne Misije pri EU i Misije Crne Gore pri NATO. Revizija je vršena u Ministarstvu vanjskih poslova i u navedenim diplomatskim predstavništvima. Osim poslovanja navedenih diplomatskih predstavništava revizijom su obuhvaćene i aktivnosti Ministarstva koje se odnose na poslovanje DKP-a.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola  N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja revidiranih diplomatskih predstavništava sa propisima. Nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Ministarstva vanjskih poslova sa propisima, u dijelu koji se odnosi na revidirana diplomatska predstavništva.

Revizijom pravilnosti materijalno-finansijskog poslovanja revidiranih diplomatskih  predstavništva utvrđene su neusklađenosti poslovanja istih sa: Zakonom  o državnoj imovini, Zakonom o administrativnim taksama, Uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugih primanjima za vrijeme rada u diplomatsko konzularnim predstavništvima,Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, kao i sa internim aktima Ministarstva kojim je uređeno poslovanje DKP-a. Navedene neusklađenosti su materijalno značajne , ali iste nijesu prožimajuće.

Revizijom pravilnosti finansijskih i drugih radnji Ministarstva vanjskih poslova koje se odnose na poslovanje  revidiranih diplomatskih predstavništava su utvrđene neusklađenosti sa Zakonom  o državnoj imovini, Uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugih primanjima za vrijeme rada u diplomatsko konzularnim predstavništvima, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, kao i sa internim procecedurama.

Utvrđene nepravilnosti se odnose na navedeno:

-         Ministarstvo vanjskih poslova ne obezbjeđuje vođenje računovodstvenih evidencija na način kako je to propisano Internom procedurom o procesu finansijskog izvještavanja;

-         Ministarstvo u postupku revizije nije dostavilo adekvatne dokaze da je vršilo kontrolu finansijske dokumentacije koju su dostavljala diplomatska predstavništva, kao ni dokaze da je ukazivalo na nedostatke u vođenju propisanih  evidencija i dostavi dokumentacije;

-         Ministarstvo nije obezbjeđivalo adekvatne podatke o imovini diplomatskih predstavništava, jer iste zasniva na osnovu dostavljenih evidencija od diplomatskih predstavništava koje su nepotpune i ne sadrže sve podatke o stalnoj imovini;

-         Ministarsvo je dalo saglasnost da tri revidirana diplomatska predstavništva isplate  troškove zakupa stanova za zaposlene u većem iznosu od limita  utvrđenog  tada važećom Uredbom za 46.142,67€;

-         Nadležna služba Ministarstva nije, shodno Pravilniku o materijalno finansijskom poslovanju, obavještavala diplomatska predstavništva o visini i namjeni odobrenih sredstava Budžetom za 2016. godinu.

Konačan Izvještaj o reviziji pravilnosti materijalno finansijskog poslovanja diplomatskih predstavništava Crne Gore u Republici Srbiji, Ruskoj Federaciji i Kraljevini Belgiji za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji pravilnosti materijalno finansijskog poslovanja diplomatskih predstavništva Crne Gore u Rebuplici Srbiji, Ruskoj Federaciji i Kraljevini Belgiji za 2016. godinu