Baner

Radule Žurić imenovan za člana Senata Državne revizorske institucije

Podgorica, 31. jul 2017.godine - Na Četrnaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini, održanoj 27. jula t.g., Skupština Crne Gore je imenovala g. Radula Žurića za člana Senata Državne revizorske institucije.

Radule Žurić je osnovnu i srednju školu, gimnaziju, završio u Mojkovcu. Diplomirao je 1984. godine na Pravnom fakultetu, u Kragujevcu.


Radio je od 1989. godine,  na pravnim poslovima u preduzeću “Koža” Kragujevac, od 1992. godine do maja 2006. godine u Direkciji javnih prihoda a kasnije Poreskoj upravi na poslovima kontrole obračuna i naplate javnih prihoda kao Poreski inspektor I. Učesnik je velikog broja regionalnih i međunarodnih profesionalnih skupova, seminara i radionica.

Od maja 2006. godine do jula 2017. godine, g. Radule Žurić je radio na mjestu državnog revizora u Državnoj revizorskoj instituciji. Dana, 26. juna 2015. godine, Skupština Crne Gore izabrala je g. Radula Žurića za člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

U skladu s čl. 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore, članove Senata imenuje Skupština, na prijedlog nadležnog radnog tijela za poslove finansija.