Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016.godinu

Podgorica, 26.jul 2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma - predsjednik Senata i Zoran Jelić, član Kolegijuma - član Senata izražava negativno mišljenje na reviziju pravilnosti Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, kao korisnik budžetskih sredstava, nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladila finansijske i poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima.

Konačan Izvještaj o reviziji Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu