Baner

Sastanak predstavnika DRI Crne Gore sa ekspertima SIGMA-e

Podgorica, 19.07.2017.godine – Članovi Senata DRI Crne Gore, dr Branislav Radulović i g. Zoran Jelić i sekretar Institucije, gđica Mihaela Popović su održali danas sastanak s ekspertima SIGMA-e i predstavnikom Ministarstva javne uprave na temu „Racionalizacije administracije“.

Imajući u vidu činjenicu da SIGMA pruža podršku Ministarstvu javne uprave u izradi Metodologije i plana optimizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, sastanak je bio prilika da sagovornici razmjene stanovišta kada je riječ o efikasnosti organizacije javne uprave, kao i adekvatnosti broja zaposlenih u javnom sektoru. U tom kontekstu, razgovaralo se o identifikovanju oblasti u javnom sektoru u kojima bi se mogla izvršiti optimizacija, kao i pristupima koje je neophodno primjeniti u radu kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi.

Članovi Senata su posebno ukazali na značaj postojanja kvalitetnih kadrovskih planova, koji treba da definišu kadrovske prioritete i kao takvi da doprinesu razvoju ljudskih resursa i optimizaciji broja zaposlenih. Neophodno je staviti akcenat na stručno zapošljavanje kadrova i uvođenje kvalitetnijeg kadrovskog informacionog sistema. U cilju racionalizacije administracije, govorilo se o mogućnosti koncentracije i centralizacije određenih službi kako na centralnom tako i na lokalnom nivou vlasti. Potrebno je smanjiti koštanje državne administracije, a zadovoljiti sve funkcije novog vremena kao i zahtjeve iz procesa pridruživanja EU.