Baner

Učešće delegacije DRI Crne Gore na Seminaru za VRI Jugoistočne Evrope duž inicijative „Pojas i put“

Nandžing, 18. jul 2017. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević učestvovali su na Seminaru za vrhovne revizorske institucije Jugoistočne Evrope duž inicijative „Pojas i put“, od 10-16. jula t.g. u Nandžingu, Kina.

Predsjednik Narodne Republike Kine, Xi Jinping je u 2013. godini usvojio inicijativu „Pojas i put“, koja ima za cilj da podstakne razvoj međunarodne saradnje i razmjenu znanja između Kine i Evrope.

U tom kontekstu, Nacionalna kancelarija za reviziju Narodne Republike Kine je organizovala seminar za VRI Jugoistočne Evrope na Univerzitetu za reviziju u Nandžingu. Generalni revizor Nacionalne kancelarije za reviziju Narodne Republike Kine, gđica Hu Zejun je otvorila seminar.

Tom prilikom, Univerzitet za reviziju u Nandžingu je dodijelio predsjedniku Senata, dr Milanu Daboviću i predsjedniku VRI Mađarske titulu počasnog profesora.

Seminar se sastojao od nekoliko sesija, koje su bile posvećene razvoju revizorske teorije i prakse, reviziji životne sredine i reviziji velikih podataka. Učesnici seminara imali su priliku da posjete lokalne revizorske institucije radi boljeg razumjevanja funkcionisanja sistema eksterne revizije u Narodnoj Republici Kini.

Pored delegacije DRI Crne Gore, na seminaru su učestvovali predstavnici VRI Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Mađarske.