Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji „Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane“

Podgorica, 21.06.2017.godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti „Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane“. Predmet revizije bile su aktivnosti Ministarstva odbrane u vezi upravljanja i raspolaganja imovinom veće vrijednosti (imovina čija je vrijednost veća od 3.000 €) koje se odnose na vođenje evidencija, normativno uređenje i usklađenost upravljanja i raspolaganja  sa zakonima i drugim propisima te sistem kontrola upravljanja i raspolaganja imovinom.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (član Senata–član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na usklađenost upravljanja i raspolaganja imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane, u odnosu na zakone, druge propise i akte koji su identifikovani kao kriterijumi revizije jer aktivnosti subjekta revizije, vezane za imovinu koju koristi, nijesu u potpunosti usklađene sa propisima.

Evidencija o imovini koju obezbjeđuje Ministarstvo odbrane ne obezbjeđuje podatake o vrijednosti imovine koju ovaj subjekt koristi.

Uspostavljeni sistem unutrašnjih kontrola u Ministarstvu odbrane ne obuhvata sve segemente upravljanja imovinom koju koristi ovaj subjekt revizije.

Predmetnom revizijom je utvrđeno da sistemski treba dodatno unaprijediti normativno uređenje upravljanja, raspolaganja i korišćenja državne imovine, te donijeti podzakonska i druga akta utvrđena zakonom.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže: da subjekt revizije, do 05.09.2017. godine, dostavi Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove; da subjekt revizije, u roku od 6 mjeseci izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim  preporukama; da se sa sadržajem Izvještaja DRI upozna Odbor Skupštine Crne Gore za bezbjednost i odbranu i da se Izvještaj DRI dostavi Vladi i Ministarstvu finansija Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji „Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane