Baner

Član Senata Nikola N. Kovačević na okruglom stolu „Uloga VRI u borbi protiv prevara i korupcije“

Tirana, 16. jun 2017.godine – Član Senata Nikola N. Kovačević i samostalni savjetnik u Odeljenju za pravna pitanja i antikorupciju, Sanja Šaranović, učestvovali su na okruglom stolu na temu „Uloga VRI u borbi protiv prevara i korupcije“, koji se održao 14-15. juna t.g. u Tirani. Domaćin okruglog stola je bila Vrhovna revizorska institucija Republike Albanije.


Cilj okruglog stola jeste diskusija o ulozi vrhovnih revizorskih institucija u borbi protiv prevare i korupcije, izazovima s kojima se suočavaju, kao i o očekivanjima zainteresovanih strana.

Na okruglom stolu se razgovaralo o primjerima dobre prakse u vrhovnim revizorskim institucijama država članica EU i članica Mreže, koji mogu poslužiti VRI da u skladu sa svojim postojećim kapacitetima pronađu moguće najbolje rješenje u borbi protiv prevara i korupcije. Posebno se diskutovalo o sljedećim pitanjima: na koji način VRI mogu osigurati integritet unutar institucije; saradnja između VRI i drugih institucija nadležnih za borbu protiv prevara i korupcije; saradnja s vrhovnim revizorskim institucijama na polju borbe protiv prevara i korupcije.