Baner

Učešće revizorskog tima DRI na VI radionici II Projekta paralelne revizije uspjeha

Beograd, 09. jun 2017. godine – Šesta radionica u okviru Drugog projekta paralelne revizije usjeha (PPA II) održana je u periodu od 05-09. juna t.g. u Beogradu. Revizorski tim Državne revizorske institucije Crne Gore, u sastavu dva državna revizora, Jadranka Delibašić i Radenko Davidović, je aktivno učestvovao u radu radionice.

Radionica je bila posvećena revizorskim timovima i rukovodiocima VRI. Revizorski timovi su davali komentare i sugestije na prvu verziju nacrta izvještaja o paralelnoj reviziji uspjeha. Dio radionice posvećen rukovodiocima odnosio se na razgovor o osiguranju kvaliteta i ulozi rukovodstva u kontroli kvaliteta i upravljanju revizijom uspjeha. U ime Državne revizorske institucije Crne Gore, član Senata, dr Branislav Radulović prisustvovao je sastanku posvećenom rukovodstvu VRI.Domaćin radionice bila je Državna revizorska institucija Republike Srbije.

Drugi projekat paralelne revizije usjeha (PPA II) se realizuje u okviru Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU. Pored DRI Crne Gore, u realizaciji ovog projekta učestvuje još šest VRI iz regiona uz ekspertsku podršku Evropskog računskog suda i Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske. Paralelna revizija uspjeha se sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.