Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2016. godinu

Podgorica, 01.06.2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Albanske alternative za 2016. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o radu.

Subjekt revizije je na isplaćene naknade fizičkim licima za partijske aktivnosti i rad u poslaničkom klubu obračunao poreske obaveze (porez i prirez)  u iznosu od 2.294,95€, ali iste nijesu plaćene što nije u skladu sa članom 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Takođe nije podnosio nadležnom poreskom organu IOPPD obrasce shodno odredbama člana 47 istog Zakona. Uvidom u prezentirane ugovore utvrđeno je da isti ne sadrže pravni osnov dok ugovori o obavljanju partijskih aktivnosti ne sadrže ni precizno definisanu obavezu angažovanog izvršioca. Većina ugovora ne sadrže ni broj djelovodnog protokola. Takođe je utvrđeno da Odluke organa Partije ne sadrže pravni osnov za donošenje istih. Subjekt revizije je Ugovorima o djelu angažovao izvršioce za obavljanje poslova u poslaničkom klubu na period od četiri mjeseca.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2015. godinu utvrđene su određene nepravilnosti i date su preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao 3 preporuke, djelimično realizovao 2 preporuke i nije realizovao 1 preporuku.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2016. godinu je objavljen za zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2016. godinu