Baner
sreda, 31 maj 2017 05:15

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2016. godinu

Podgorica, 31.05.2017.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije (br. 06-933 od 25.05.2017. godine) na Preliminarni izvještaj DRI (br. 04-70/17 od 19.05.2017.), nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje na reviziju pravilnosti.


Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije socijalista za 2016. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Vezano za realizaciju preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2015. godinu, Državna revizorska institucija je utvrdila da je subjekt revizije realizovao datu preporuku, koja se odnosila da subjekt revizije treba da sva usaglašena potraživanja sa lokalnim samoupravama evidentira u poslovnim knjigama i da evidentiranje istih vrši hronološki tokom finansijske godine.

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji konsolidovanog Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2016. godinu