Baner

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore učestvovala na X EUROSAI Kongresu

Istanbul, 26. maj 2017. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i članom Senata, Zoranom Jelićem i sekretarom Institucije, Mihaelom Popović, učestvovala je u radu X Kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija, od 22 - 25. maja 2017. godine, u Istanbulu.

Glavna tema X EUROSAI Kongresa je bila „Primjena ISSAI standarda: Izazovi i rješenja u cilju daljeg unapređenja standarda“. Pored dvije plenarne sesije, na kojima se razgovaralo o realizaciji EUROSAI Strateškog plana za period 2011-2017. godine, kao i o izvještajima radnih grupa EUROSAI organizacije, tokom Kongresa su bili organizovani seminari za predsjednike vrhovnih revizorskih institucija, kao i tematske radne sesije za učesnike Kongresa.


Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je prisustvovao zajedno s ostalim predsjednicima vrhovnih revizorskih institucija na seminaru, na kojem se diskutovalo o dvjema temama: „Na koji način rukovodstvo VRI može na valjan način odgovoriti na novonastale probleme? (siber bezbjednost podataka, sredstva dodjeljena za izbjeglice i raseljena lica i humanitarni problemi itd.)“ i „Uspješnost i uloga VRI u osiguranju održivog razvoja u odnosu na Ciljeve Održivog Razvoja (SDGs)“.


Učesnici X EUROSAI Kongresa su razgovarali o primjerima dobrih praksi i iskustvima VRI na tematskim radnim sesijama, „Tržnici ideja“ i „Open mic“ sjednicama. Član Senata, Zoran Jelić i sekretar Institucije, Mihaela Popović, su učestvovali u radu dvije radne sesije, koje su bile posvećene temama: „Objavljivanje nalaza revizije u skladu s principima transparentnosti i vrijednosti i koristi VRI“ i „Praćenja nalaza i revizorskih preporuka na efikasan i inovativan način“.

Kao rezultat diskusija tokom seminara, članice Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija su usvojile Zaključke i preporuke s X EUROSAI Kongresa.


Domaćin X EUROSAI Kongresa bio je Računski sud Turske. Naredni XI EUROSAI Kongres biće održan u Češkoj Republici, 2020. godine.