Banner

Delegacija Ureda za reviziju Hrvatske u posjeti DRI Crne Gore povodom paralelne revizije uspjeha

Podgorica, 16.05.2017. godine – Delegacija Ureda za reviziju Republike Hrvatske, na čelu sa mr Božom Vuletić-Antićem, pomoćnikom generalnog revizora za reviziju uspjeha je boravila u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji.

Ovom prilikom, revizorski tim DRI Crne Gore, na čelu sa članom Senata, dr Branislavom Radulovićem, rukovodiocem nadležnog Kolegijuma za paralelnu reviziju uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“, je održao sastanak s predstavnicima Ureda za reviziju Republike Hrvatske.


Cilj sastanka je bio razgovor i davanje komentara na nacrt izvještaja predmetne revizije.