Baner

Održan sastanak s ekspertima Savjeta Evrope

Podgorica, 15. maj 2017 – U okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku – Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE), u Državnoj revizorskoj instituciji je održan sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope.

U ime Državne revizorske institucije, eksperti su se susreli sa članovima Senata, Nikolom N. Kovačevićem, dr Branislavom Radulovićem i Zoranom Jelićem.


Cilj sastanka je pružanje značajnih informacija o mehanizmima za sprovođenje finansijske istrage na bazi izvještaja Državne revizorske institucije, međuinstitucionalnoj saradnji i tehnikama istrage.