Banner

Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore borave u studijskoj posjeti DRI Republike Albanije

Tirana, 15. maj 2017. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s načelnikom u sektoru III, g. Gagom Gegajem borave u studijskoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Albanije, u periodu od 15-16. maja t.g. u Tirani.

Predstavnike Državne revizorske institucije Crne Gore primio je predsjednik Državne revizorske institucije Republike Albanije, g. Bujar Leskaj.


Tokom dvodnevne studijske posjete, revizorski kadar će se upoznati s radom Državne revizorske institucije Republike Albanije u vršenju revizije Završnog računa budžeta države, revizije informacionih sistema, revizije upravljanja prihodima u opštinama (finansijska revizija i revizija pravilnosti), kao i revizije iz oblasti ruralnog i regionalnog razvoja.


Studijska posjeta se realizuje u okviru Sporazuma o saradnji između dvije vrhovne revizorske institucije, koji je potpisan jula mjeseca 2013. godine.