Banner

Održan Uvodni sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

Viljnus, 12. april 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa članom Senata, Nikolom N. Kovačevićem prisustvuje uvodnom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština u Viljnusu.

Na uvodnom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, članice EUROSAI Radne grupe razgovaraće o planu realizacije tri strateška cilja EUROSAI Radne grupe; radnom planu aktivnosti za period 2017-2019. godine kao i o drugim značajnim strateškim pitanjima.

Imajući u vidu značaj revizije opština, a u cilju razvoja revizorske metodologije, Državna revizorska institucija Crne Gore je u decembru mjesecu 2016. godine donijela odluka da postane članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština. EUROSAI Radna grupa za reviziju opština ukupno broji 26 članica i to 25 vrhovnih revizorskih institucija i 1 posmatrača.


EUROSAI Radna grupa za reviziju opština je formirana u junu mjesecu 2016. godine, kada je EUROSAI Upravni odbor podržao inicijativu Nacionalne kancelarije za reviziju Litvanije da se uspostavi ova Radna grupa.

Predsjedavajući EUROSAI Radne grupe za reviziju opština je Nacionalna kancelarija za reviziju Litvanije.