Baner

Zoran Jelić imenovan za člana Senata Državne revizorske institucije

Podgorica, 07.03.2017. godine - Na prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, održanoj 6. marta t.g, Skupština Crne Gore je imenovala g. Zorana Jelića za člana Senata Državne revizorske institucije.

Zoran Jelić je završio Ekonomski fakultet u Podgorici, kao i postdiplomske studije “Programiranje razvoja i poslovno planiranje” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Bio je predsjednik Skupštinskog Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje i član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.

Obavljao je funkciju direktora Biroa rada Podgorica, pomoćnika generalnog direktora Zavoda za zapošljavanje. Obavljao funkciju generalnog direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

U skladu s čl. 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore, članove Senata imenuje Skupština, na prijedlog nadležnog radnog tijela za poslove finansija.