Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu

Podgorica, 31. januar 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za nadzor osiguranja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (član 8, 14, 15, 18), Zakon o državnoj imovini (član 50), Zakona o javnim nabavkama  (član 20, 21, 30 i 118) i Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (član 26) i odredbi Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela.

Konačan Izvještaj o reviziji Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2015.godinu