Baner

Radionica „Revizija grupe finansijskih izvještaja“

Podgorica, 25. januar 2017. godine – U Podgorici, u organizaciji SIGMA-e i Državne revizorske institucije Crne Gore održana je dvodnevna radionica na temu revizije grupe finansijskih izvještaja.

Radionicu je otvorio predsjednik Senata, dr Milan Dabović, koji se zahvalio predstavnicima SIGMA-e na prihvatanju zahtjeva Državne revizorske institucije za organizovanje radionice. Predstavnica SIGMA-e, gđa Bianca Breteche je u uvodnom dijelu upoznala prisutne sa ciljem organizovanja radionice. Cilj radionice je bio da se revizorski kadar upozna sa međunarodnim standardom vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI 1600) i sa kontekstom u kojem se ovaj standard primjenjuje.

Eksperti SIGMA-e, g. Alastair Swarbrick i gđa. Lelde Dimante su pružili teoretske i praktične informacije o primjeni ISSAI 1600 kroz prezentacije dva konkretna primjera iz VRI Ujedinjenog Kraljevstva i VRI Letonije.

Na kraju dvodnevne radionice, zaključeno je da će SIGMA nastaviti s podrškom DRI na planu izrade smjernica za reviziju završnog računa Budžeta Države, posebno kroz ocjenu usaglašenosti metodologije rada s međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija.