Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru“

Podgorica, 19. januar 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je danas objavila konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru“.

Postupkom revizije obuhvaćeno je 11 subjekata, na centralnom i lokalnom nivou, i to: Ministarstvo finansija; Ministarstvo prosvjete; Ministarstvo kulture; Ministarstvo ekonomije; Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja; Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije;  Fond PIO Crne Gore; Univerzitet Crne Gore; Glavni grad-Podgorica; Opština Nikšić;  Opština Berane.

Postupak vršenja unutrašnje revizije ocijenjen je sa aspekta dovoljnosti i kadrovske osposobljenosti unutrašnjih revizora,  pri čemu su kao kriterijum za ocjenu korišćeni zakonom propisani uslov o minimalnom broju unutrašnjih revizora i uslovi za obavljanje poslova unutrašnjeg revizora. Postupak izvještavanja ocijenjen je sa aspekta potpunosti, tačnosti i blagovremenosti izvještaja koje jedinica za unutrašnju reviziju dostavlja rukovodiocu subjekta i Ministarstvu finansija. Kriterijum za ocjenu realizacije preporuka iz izvještaja unutrašnje revizije  bio je: broj preporuka o kojima nije postignuta saglasnost sa rukovodiocem subjekta, broj realizovanih preporuka, broj nerealizovanih preporuka i  procenat realizacije preporuka iz izvještaja unutrašnje revizije za svaku jedinicu posebno i njihovo međusobno poređenje.

Nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha utvrđeno je da postoji niz segmenata koje je neophodno unaprijediti kako bi sistem unutrašnje revizije u javnom sektoru funkcionisao na efikasniji način i to:

  1. obezbjeđenje (zapošljavanje) dovoljnog broja unutrašnjih revizora shodno Zakonu;
  2. shvatanje uloge unutrašnje revizije u javnom sektoru od strane rukovodilaca subjekta i njihovoj podršci razvoju jedinica za unutrašnju reviziju;
  3. ostvarivanje bolje komunikacije jedinica za unutrašnju reviziju i subjekata unutrašnje revizije i ostvarivanje većeg stepena međusobne saradnje jedinica za unutrašnju reviziju u javnom sektoru;
  4. unapređenje metodologije rada unutrašnjih revizora od strane Ministarstva finansija (CHU) i podsticanje unutrašnjih revizora na vršenje novih vrsta revizija;
  5. obezbjeđenje dugoročnog strukturno-orijentisanog programa obuka za unutrašnje revizore.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), konstatuje da:

  • postoji pravni okvir koji omogućava funkcionisanje i razvoj  unutrašnje revizije, koji treba da bude dodatno nadgrađen, posebno u dijelu metodologija vršenja revizija;
  • rukovodioci subjekata u javnom sektoru (ministri, predsjednici opština, direktori i dr.) još uvijek u potrebnoj mjeri ne prepoznaju značaj unutrašnje revizije i treba da, u skladu sa odgovornostima, preduzimaju aktivnosti u dijelu uspostavljanja, jačanja i razvoja unutrašnje revizije kako bi cjelokupan sistem funkcionisao na efikasniji način;
  • postojeći sistem unutrašnje revizije u dovoljnoj mjeri nije efikasan i da treba u narednom periodu preduzeti dodatne aktivnosti kako bi se otklonili evidentirani nedostaci koji otežavaju ostvarivanje funkcije unutrašnje revizije, a u cilju unapređenja ukupnog procesa poslovanja. 

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru