Baner

Održana obuka „Rizik, materijalnost i uzorkovanje“

Podgorica, 29. decembar 2016.godine - U Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore je održana dvodnevna obuka za revizorski kadar na temu „Rizik, materijalnost i uzorkovanje“. Obuka je održana u saradnji s Državnom revizorskom institucijom Republike Srbije.

U ime Državne revizorske institucije Republike Srbije, dvodnevnu obuku su održali g. Duško Pejović, vrhovni državni revizor, Sektor za budžete lokalnih vlasti i g. Ivica Gavrilović, vrhovni državni revizor, Sektor za metodologiju za reviziju i kontrolu kvaliteta.

U okviru obuke obrađene su sljedeće teme: osnov i nivo materijalnosti, materijalnost učinka, kvalitativna razmatranja, materijalnost u reviziji usklađenosti poslovanja; osmišljavanje revizijskog pristupa i procena rizika u reviziji; proces uzorkovanja u reviziji korišćenjem programa microsoft excell i procena uticaja neispravljenih grešaka i izražavanje mišljenja.